måndag 22 december 2014

Fastighets HB Mörby 1:103

Så heter det fastighetsbolag som utan hänsyn till att människor vid olycka kan komma att brännas ihjäl har för avsikt att bygga 160 bostäder på gärdet Teknikvägen / Banvägen / Svedjevägen mitt emot kemikaliefabriken Aerosol innanför det det 200 meter stora skyddsområdet.

Projektet drivs av fullmäktiges ordförande Ray Idermark (m) som själv är en av sju ägare av bolaget.

Den aktuella marken ägdes ursprungligen av Ray Idermarks far och dennes kompanjon Ingvar Johansson som drev (eller hyrde ut lokaler till) en möbelfabrik i den byggnad där Sörab med flera företag numera huserar. Det är alltså arvingar till Idermark/Johansson som nu tänker tjäna storkovan genom att exploatera marken med risk för människors liv och hälsa.

Om man slår på nätet får man lite olika uppgifter om bolaget. På en sida är bolagsadressen Ruriks väg 9 (Ray Idermarks förra adress) och på en annan Örtagårdsvägen 123 (Ray Idermarks nuvarande adress). Det är alltså ingen tvekan om vem som är drivande i bolaget.

Bolaget är registrerat 22 november 1993 varför man kan ana att planerna ingalunda är nya. Man har varken e-postadress eller hemsida. Organisationsnumret är 969600-1792.

Styrelsen består av (det går dock inte att avgöra om uppgiften är aktuell):
Ray Anders Gustaf Idermark
Ann Eva Elise Johansson
Ingela Astrid Orrling (35)
Alf Ingvar Johansson (69)
Gun Åsa Berit Klingberg
Anna Liisa Sofia Idermark
Per Mikael Johannes Idermark

Det rör sig om gamla välkända vallentunafamiljer.
De flesta av styrelsemedlemmarna är nära släktingar till Ray Idermark.

Visst är det nesligt när de nu har ett gärde att det ska ligga där det ligger. Det förstår vem som helst och jag missunnar dem verkligen inte att tjäna pengar.

Det ska emellertid inte ske på skattebetalarnas bekostnad eller med risk för andra människors liv och hälsa. Exploateringen av Mörby 1:103 måste stoppas eller Aerosol flyttas utan kostnader eller förlust av arbetstillfällen för vallentunaborna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar