fredag 2 februari 2018

När en kommun sköts av klåpare...

Jag kan inte låta bli att delge eventuella läsare en kommentar från fb-gruppen "Nytt i Vallentuna" skriven av Kenneth Bylund (S) i debatten om socialförvaltningens försvunna pengar. 

Kenneth Bylund: 

En liten men ändå komplettering till de åsikter som här framförs angående ledning och styrning av kommunens förvaltningar, under Alliansens tid från 2004 fram till 2018. Alltså ca 14 år. 

Kommunen har haft 7 st kommundirektörer inklusive tf. Alltså ca 2 års tjänstgöring.
Fritidsnämnden har haft 6 st ordinarie och tf förvaltningschefer.

Barn och ungdom har haft 4 st ordinarie och tf förvaltningschefer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft 11 st förvaltningschefer och tf inkluderat att SBN har ombildats och viss verksamhet/ledning är överförd till Kommunledningskontoret.
Socialförvaltningen har haft 8 st ordinarie och tf förvaltningschefer.

Jag kan naturligtvis ha missat en eller annan person.
Med detta som bakgrund så kan man ställa sig frågan om man skulle ha denna omsättning på ledande personer i ett företag hur skulle det gå för det företaget, med det sagt menar jag inte att man ska bedriva kommunen som ett företag. 
Hösten 2016 anställdes den nu avgångne Socialchefen vid 63 års ålder alltså 2 år före sin pensionering, med löfte att hon skulle arbeta till 67 års ålder. 

Man kan naturligtvis ställa sig frågan varför fanns det ingen yngre förmåga som skulle kunnat anställas. (OBS detta är ingen åldersdiskriminering).
Kan det möjligen vara så att det finns möjligheten att det inte är ngn bra/bristfällig styrning/ledning av politiken läs Alliansen.
Skulle vara intressant att få synpunkter på detta från de som anser att det fungerar bra, jag vill naturligtvis få en bra korrekt beskrivning, inte en massa kommentarer om kommunister eller att det är plumpt el. liknande.________________________________

Det är inte min ambition att få till stånd en debatt om Kenneth Bylunds kommentar här i bloggen. Jag vill bara vidarebefordra det han redovisar om personalomsättningen i Vallentuna kommun. Och alla dessa chefer har, mig veterligt, fått tämligen vidlyftiga avgångsvederlag och skadestånd. Hur gick det till exempel för rektorn i Bällstaberg som kommundirektören skändade i media. Vad blev notan för det förtalet? 

Kommunfullmäktige har just kickat socialnämndens ordförande för att han använde socialens pengar som sina egna, anställde polare som konsulter och köpte halkskydd till pensionärer utan beslut. Och så undrar man vart pengarna tog vägen!

Allt det här sitter skattebetalarna och gnetar ihop. Är det schysst eller? Jag tycker inte det. Det tycks mig som att Vallentuna kommun numera sköts av en handfull klåpare. 

Gå gärna in på facebook och följ debatten där ett antal etablerade vallentunapolitiker sitter och käbblar å det grövsta. Man upphör aldrig att förvånas.