Kungligheter

Gustav Vasa
Om man frågar en vallentunabo så föddes Gustav Vasa när modern var på besök hos sin mor på Lindholmens gård. Frågar du en åkersberga bo så föddes han på Rydboholm därstädes.
I läsebok för folkskolan från förrförra seklet heter det: "På Lindholmens gård i Uppland föddes i slutet av 1400-talet Gustaf Eriksson af släkten Vasa..."