lördag 20 januari 2018

Pengarna som försvann...

Ännu en ekonoimisk skandal är under uppsegling i Vallentuna.
Hela 33 miljoner fattas i socialnämndens portmonnä.
Kommunen meddelar:

Krafttag för ekonomisk uppföljning inom socialförvaltningen

I arbetet med årsredovisningen för 2017 uppdagades ett kraftigt underskott. Den av förvaltningen redovisade prognosen på minus sex miljoner kronor visar sig nu uppgå till minus 33 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har fattat beslut om en omedelbar granskning av hur detta kunnat inträffa. Kommunen kommer trots detta att leverera positivt resultat för 2017.
– Som förtroendevald är det avgörande att man kan lita på de underlag som presenteras. Endast då kan rätt beslut fattas och åtgärder vidtas. Under året har vi återkommande diskuterat nämndernas prognoser och vid samtliga avstämningar har underlaget från socialförvaltningen uppenbarligen varit totalt missvisande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag fattat nödvändiga beslut för att komma till rätta med problemet, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.
– För att säkerställa en god ekonomisk hushållning och styrning tar kommunen fram delårsbokslut, tertialrapporter och månadsuppföljningar där varje nämnd redovisar en helårsprognos. Om prognosen är negativ sker ytterligare uppföljningar med krav på åtgärder. Modellen bygger på att underlagen från förvaltningarna är korrekta vilket nu brustit, säger Annika Hellberg, ekonomichef för Vallentuna kommun.
– Den uppkomna situationen är helt oacceptabel. Vi kommer nu, tillsammans med revisionen, att granska socialförvaltningen och skälen till varför det har blivit så här. De politiska beslutsfattarna och kommunens ledningsgrupp måste kunna ha förtroende för förvaltningarna. Rapporten får utvisa vilka åtgärder som behöver vidtas, säger Victor Kilén, kommundirektör i Vallentuna kommun.
– Tack och lov för att kommunens ekonomi och styrning är så stark som den är. Trots att socialnämnden levt över sina tillgångar med 33 miljoner kronor kommer Vallentuna kommun att leverera ett positivt resultat för 2017, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.
De verksamheter som drivs i kommunal regi inom vård och omsorg har levererat enligt budget med ett visst överskott.

För ytterligare information:

Victor Kilén, Kommundirektör, tfn: 076 621 61 20
Henrik Kelfve, Kommunikation- och marknadschef, tfn: 076 641 49 90
Sidan uppdaterad den 19 januari 2018

Det senaste vi hörde från socialnämnden var väl detta:

Det var ingen engångsmiss, det är ett karaktärsdrag (6 juni 2017)
Socialnämndens ordförande tvingades avgå. Korrekt beslut av kommunfullmäktige (20 juni 2017)