lördag 18 oktober 2014

Lokalpressen och den uteblivna bevakningen II

Nedanstående är en fortsättning på mitt inlägg "Lokalpressen och den uteblivna bevakningen" från den 12 oktober som du hittar här.

Hej,

Vi får in mängder av insändare som angriper politikerna inte för vad de gör för - eller emot - Vallentuna, utan för vilka de är som personer - och naturligtvis är det de kvinnliga politikerna som får utstå de värsta angreppen. Det hör inte hemma i en tidning som vill kunna granska politiker och tjänstemän på ett seriöst sätt (även om det tyvärr inte alltid finns möjligheterna att göra det). Om vi skriver ner någon på ett icke relevant sätt är vi inte längre trovärdiga den dag vi avslöjar en skandal - något som har hänt ett antal gånger genom åren.

Den här insändaren tog upp Örjans dotter, en person inte på något sätt gjort något för att hängas ut. Hade det handlat om hustrun Ulla Lid som ju är den som kommer att tjäna mest på Påtåker vore det en helt annan sak, även om hon inte är en offentlig person så är hennes verksamhet det.
För övrigt har Örjan Lid inte ringt och skällt, utan det var jag som alldeles själv mådde dåligt av den här missen. Det var inte den grövsta som kunde ha skett - som sagt, de värsta personangreppen gäller nästan alltid kvinnor - men det är en helig princip för mig som jag slarvade med. Och den kan som sagt göra mig och oss mindre trovärdiga när vi skriver om de konstiga turerna kring hyreslägenheterna, tomtaffärer (det är ju inte bara Påtåker vi skrivit om eller kommer skriva om) eller politiker som skor sig på den förda politiken.

Min ursäkt var kanske, som du skriver, lite för underdånig. Den skrevs klockan 03.30 på tisdagsnatten, och jag borde nog ha förtydligat mer att det här inte bara handlade just om honom, utan även om de andra missar som gjorts genom åren.

Vad det gäller kvällsarbete en gång i månaden vore det en dröm! Helger och kvällar ingår i vår otroligt oreglerade arbetstid, och semestrar är mer teori än praktik (barnen som har koll påpekade att min senaste lediga helg var i juli) . Jag skulle verkligen vilja vara med på mötena en tisdag i månaden, men tyvärr så sitter jag framför datorn och sammanställer tidningen just på tisdagar, ofta fram till fyra på nätterna och ibland är det 24-timmarspass från tisdag morgon till onsdag morgon. Självklart måste vi bli bättre organiserade för att kunna frigöra tid för att kunna bevaka kommunfullmäktige bättre, men vi är inte där riktigt ännu.

Texten om den tjänsteman som slutat berörde enbart situationen på den förvaltningen, och kändes därför relevant. Det är dessutom en offentlig handling som alla kan ta del av. Hade det stått något om hennes barn eller familj hade jag dock valt att stryka det.

Vänliga hälsningar
Peter Palmquist, Vallentuna Nya
(pepa@vallentunanya.se)

 
Hej Peter!
Jag har full respekt för alla dina argument - utom din motivering att inte bevaka fullmäktige. Särskilt som man numera använder sig av web-tv och du kan se hela showen sedan du sovit ut efter din deadline. Och handlingar kan man läsa när som helst. Bättre en vecka för sent än att inte rapportera alls. Det är en tidnings uppgift att vara en nagel i ögat på politiker och andra makthavare. Och den är absolut nödvändig. Annars breddar man vägen för mygel, svågerpolitik och korruption.

Vad gäller arbetstider så delar du det ödet med de flesta av oss. Men det är självvalt. Det är bara som anställda 9-17 som man har fritid, lediga helger och tjänstepension. Det har inte sådana vi. Jag var ensamstående med två små barn när jag var lokalreporter med bevakningsansvar för Vallentuna och även för Täby en tid med det beting jag beskrev i inlägget. Jag jobbade dessutom heltid som sekreterare de första åren. För att inte tala om att jag hade huvudansvaret för 25 revyer, en hel del andra nöjesproduktioner och torgunderhållning om lördagarna sommartid i sex år, så jag vet exakt vad du talar om. Men det hjälps inte. Politikerna måste bevakas. Det finns inget viktigare. Det är dessvärre Örjan Lids smala lycka att ingen har gjort det under hans år vid makten. 
Vallentuna Nya har visserligen ingen formell skyldighet att göra en annan produkt än den ni gör. Problemet är att läsarna tror på er och litar på att ni bevakar kommunen. Er tidning utgör dessutom ett hinder för andra eventuella aktörer genom att ni faktiskt har tagit stora marknadsandelar av den totala rätt knappa annonsstocken. Er tidning utgör alltså:
- ett hinder för adekvat information till kommuninvånarna om ni inte sköter bevakningen och
- öppnar vägar för mygel, svågerpolitik och korruption som utan bevakning kan flöda fritt om ingen bryr sig.
Det är farligt. Det är så diktaturer etablerar sig. Ni har ett ansvar.

Örjan Lids bravader hade som sagt aldrig varit möjliga om kommunen hade haft en politisk bevakning värd namnet de senaste åren. Det är lätt att konstatera och det är dags att göra något åt det. Sätt strålkastarljuset på maktens boningar och bevaka kritiskt vad som sker med våra skattepengar. Jag ska nedan ge er några på måfå utvalda uppslag som Vallentunaborna vill veta sanningen om. Det är bara att gräva och rapportera.

(Om jag till äventyrs har fått något av nedanstående om bakfoten så beror det på att lokalpressen har misslyckats i sin nyhetsförmedling.)

1) Örjan Lid lyckades kapa åt sig kommunalrådsposten efter valet 2006 tack vare en sammansvärjning inom moderaterna, en sammansvärjning som han uppenbarligen hade odlat en längre tid bakom ryggen på sin företrädare Sten-Åke Adlivankin. Denne valvakade på gästgiveriet och firade samtidigt sin 50-årsdag. Bland gratulanterna fanns de falskt smilande och tämligen ryggradslösa partivännerna som bara något dygn senare skulle genomföra den osedvanligt tarvliga kuppen - trots att moderaterna vann valet med egen majoritet och att Sten-Åke fick fler personröster än någon annan.
Jag är medveten om att det var ett elakt spel helt enligt regelboken. Icke desto mindre så var det moraliskt förkastligt. I synnerhet mot väljarna. Så gör man bara inte.
På denna händelse vilar Örjan Lids hela karriär och maktutövning. Han och hans agenda bör därför skärskådas grundligt. Vad var det egentligen som hände och varför? Och framför allt, vilka var de som lät sig duperas att uppföra sig på detta sätt. Jag har några namn men inte hela sanningen. Den vill jag ha av min lokaltidning.  
 
2) Det råder ingen tvekan om att Örjan Lid på ett ytterst tveksamt sätt har förskaffat sig sin tjänsteställning för att i första hand gynna sitt privata miljonprojekt i Påtåker och må sällsynt gott själv också under tiden. Jag skulle vilja veta hur han gjorde steg för steg sedan han fick rådet av en lokalredaktör att engagera sig politiskt för att kunna exploatera Påtåker. Han har sedan dess piskat fram ärendet genom de olika kommunala nämnderna tack vare partibröder som känt sig tvungna att rösta till hans fördel. Det är fulmetoder i syfte att göda sig själv maximalt som inte hör hemma i vår kommun.
Om skattebetalarna hade fått adekvat information om detta så hade de slagit näven i bordet och gjort slut på skandalen. Om det juridiskt sett är brottsligt eller inte hör inte hit. Den raka frågan är om Vallentunaborna vill finansiera Örjan Lids privata fastighetsimperium eller inte och den frågan tror jag att alla vet svaret på. Varför inser inte moderaterna att de har fått in en katt bland hermelinerna som de snarast bör göra sig av med. TV4 har grävt med lite inside-hjälp men lokalmedia vågar inte ens påta i jorden. Varför?
http://www.exponerat.net/m-politiker-utreds-for-korruption-i-100-miljonersklassen/


3) Sedan även den senaste i den långa raden av avpolletterade förvaltningschefer hade flytt kommunen på grund av samarbetssvårigheter med Örjan Lid försökte han – faktiskt - bli kommundirektör själv. Samtidigt som han avsåg att behålla den politiska makten som följer med kommunalrådsposten. Om han ville ha båda lönerna också förtäljer inte historien. Här skulle man lätt kunna tala om ett visst storhetsvansinne som vi faktiskt fick läsa en och annan notis om. Såvitt jag vet är det för övrigt bara Vladimir Putin som ägnar sig åt den sortens maktfullkomlighet. Av lokaltidningarna vill jag veta vad andra politiker och kanske särskilt moderaterna tycker om dylikt agerande. Är Örjan Lid en värdig representant för partiet så bör väljarna få veta vem de har att göra med. Särskilt i valtider. Är den här sortens agerande orsaken till att så många moderater i Vallentuna har hoppat av de senaste åren. Flera har till och med lämnat partiet. 

4) Örjan Lid lyckades koncentrera maximal makt till sig själv när han 2012 avskaffade samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö. Delar av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden fördes över till kommunstyrelsen där han själv är ordförande och med partibröder och lydpartier har total kontroll.
Kommunstyrelsen fick dessutom två så kallade utskott nämligen
1) teknik- och fastighetsutskottet (TeFau) och
2) planutskottet som för säkerhets skull bytte namn till näringslivs- och planutskottet (NäPlu).
Allt för att förvirra inte minst lokalpressen som ändå inte orkar hålla koll på läget särskilt bra.
Det kan man kalla politiskt finlir med finess!
Konstruktionen är som gjord för att begränsa insyn och öppnar upp för odemokratiska processer.
I fullmäktiges protokoll påstår man att man i och med denna konstruktion har undanröjt risken för jäv (Läs: ÖL/Påtåker) vilket naturligtvis är nonsens.
Jaana Tilles (s) och Margareta Lundberg (mp) ville i stället ha en teknik- och fastighetsnämnd men då hade Örjan Lid inte fått kontroll, så det avslogs. 
Örjan Lid har med andra ord skapat sig en maktposition som gör oppositionen fullständigt maktlös oavsett vad han hittar på. Varenda fråga är redan avgjord när den kommer till fullmäktige. Den högsta politiska församlingen i Vallentuna har reducerats till ett spel för gallerierna som kommuninvånarna inte har ens någon nytta av. Örjan Lid sitter på alla stolar själv. När ska lokalpressen avslöja det?


5) Örjan Lid har som sagt genom åren visat sig ha uppenbara samarbetssvårigheter med i synnerhet kommunens förvaltningschefer. Den ene efter den andre har flytt sin anställning i vad som verkar vara ren panik efter dålig behandling av kommunalrådet. Somliga har såvitt jag förstår kunnat kvittera ut ett fett avgångsvederlag också. Dylik personalomsättning är mycket kostsam för skattebetalarna. Hur dyr den har varit får vi förmodligen inte veta eftersom ingen journalist orkar ta reda på och förmedla det. 
Tidningen Chefen i Fokus - inte lokaltidningarna - har skrivit om denna skandal. När får vi en lokal uppföljare?
http://www.chefenifokus.se/sites/chefenifokus.se/files/chefen_i_fokus_nr_02_2013.pdf
 
6) Vallentuna kommun bygger eller har anvisat mark för byggnation inom skyddsområdet från Aerosol. Det innebär att man - avsiktligt - bryter mot EU-reglerna och det så kallade Sevesodirektivet. Orsaken är att Ray Idermark vill bebygga sitt annars värdelösa gärde vid Teknikvägen/Banvägen och privat tjäna miljoner. För det förväntas människor riskera liv och hälsa.
Det måste vara ett lagbrott.
Varför skriver inte Vallentuna Nya om det? Mitti har förtjänstfullt gjort det men borde göra mer. Fakta är dessutom framdukat helt gratis i denna blogg. Det är bara att ta för sig. Varför gör ni det inte?
För att rädda ansiktet på kommunen och gynna Ray Idermarks privata miljonaffärer kommer skattebetalarna sannolikt att tvingas betala flytten av Aerosol med 200 mkr och ta förlusten av att kommunen förlorar 40 eller om det är 200 (uppgiften varierar) arbetstillfällen. Alternativt kan Aerosol erbjudas ny, avsides belägen mark i kommunen men då får vi dessutom bekosta en väg och en busslinje dit.
Processen är igång. Moderaterna kommer att driva igenom det om media inte får Vallentunaborna att vakna upp. Frågan har största möjliga allmänintresse. Varför skriver ni inte?
Det sägs för övrigt att Örjan Lid numera har en framskjuten position i Ray Idermarks privata fastighetsföretag. Huruvida det är sant eller inte vet inte jag men ryktet går – ännu en uppgift för lokalpressen att reda ut alltså.

7) Och hur i all världen lyckades Örjan Lid roffa åt sig den välbetalda ordförandeposten i Sörab ägt av tio kommuner - en post som Elwe Nilssons har haft och skött utmärkt sedan bolaget startades? Det är ju närmast otroligt. Den ende politiker i Vallentuna som kan bolaget är Elwe Nilsson. Varför är han åsidosatt? På vilka meriter kom Örjan Lid dit och varför har lokalpressen inte uppmärksammat det?


8) Kommunalt vatten och avlopp har helt omotiverat dragits fram till Påtåker där Örjan Lid och hans hustru säljer fastigheter på mark de har tvingat fram bygglov för. Att samme Örjan Lid har lyckats sno åt sig posten som ordförande för Roslagsvatten är naturligtvis ingen tillfällighet. För att ekonomiskt motivera den jättelika kostnaden måste nu Kristinebergsskogen bebyggas. Det står i klartext i handlingarna:
”Huvudledningar genom Kristineberg KRÄVS för att huvudledningarna mellan Karby/Brottby och Stockholmsvägen (Läs: Påtåker) ska kunna tas i drift. Till detta tillkommer anläggande av ett antal avloppspumpstationer på sträckan.”

Om sanningen ska fram så hade skogen kunnat bevaras om inte Örjan Lid hade fläskat på med sitt miljonprojekt i Påtåker. Vallentunaborna inte bara betalar i pengar utan också i miljö. Såvitt jag förstår avser man dessutom – åter igen med risk för människors liv och hälsa - att bygga bostäder innanför skyddsgränsen 200 meter från Arningeleden. Som vanligt har man ingen respekt för någonting när man vill sko sig. Varför skriver inte lokalpressen om det?
När granar och tallar har huggits ner och skattkistan är tömd kan vi bara trösta oss med att åtminstone Örjan Lid fick fickorna fulla med pengar.


9) Det här med vattnet är onekligen lite märkligt. Elwe Nilsson är ordförande och Örjan Lid ombud i Vallentunavatten AB som ägs av Roslagsvatten. I Roslagsvatten är Örjan Lid vice ordförande och ledamot medan Elwe Nilsson är ombud. Örjan är alltså även ordförande för Sörab medan Elwe plötsligt har blivit ombud i bolaget. Elwe är dessutom ledamot i Norrvatten.
Hängde ni med?
Ledamöter och ersättare förstår jag vad det är men vad tusan är ombud? Även det borde vallentunaborna få veta. Vad gör ett ombud för den här sortens företag? Säljer tjänster? Hittar man på en massa titlar för att kunna behålla kontrollen eller vad?
Eftersom Örjan Lid har kontroll över Elwe Nilsson så har han full kontroll över allt som rör vatten och avlopp i kommunen. Undra på att VA-ledningarna redan är på plats i Påtåker. Vad är det om inte maktkoncentration?
Kommunen har dessutom gått i borgen för hisnande belopp – flera hundra miljoner kronor – för lån till Roslagsvatten och Vallentunavatten samt lånat ut miljoner till bolagen. Räntefritt. Allt detta ska finansieras av anslutningsavgifter. De som köper husen i Påtåker får naturligtvis betala var och en för sitt. Den ende som bara tjänar pengar på affärerna är Örjan Lid. Utan hans så kallade politiska karriär hade han inte fått en droppe kommunalt vatten till Påtåker. När får vi läsa om det?


10) Elwe Nilsson skulle naturligtvis aldrig erkänna det men han är sedan Örjan Lid tillträdde tämligen marginaliserad. Det är trist. Vad man än tycker om hans ångvältsmetoder så har han en viss charm. Han har dessutom ett hjärta för Vallentuna och vill kommunens bästa. Det är jag övertygad om.
När Örjan & Co hade gjort sig av med Sten-Åke Adlivankin efter valet 2006 träffade jag honom utanför Konsum. Han var i sällskap med partibröderna Leif Öhman och Ray Idermark (den förstnämnde har av någon anledning lämnat partiet). Jag frågade dem rakt på sak om de - som ryktet sa - även hade tänkt göra sig av med Elwe Nilsson.
- Det har vi inte bestämt ännu, svarade de. Det bestämmer vi nästa vecka.
Jag uttryckte mitt missnöje med deras vidriga metoder och Örjan sa:
- Kom upp till mig någon dag så ska jag förklara för dig varför vi gör så här. Typ: lilla vän. 
Det gjorde jag naturligtvis inte men Elwe blev kvar marginaliserad och personer vittnar om att Örjan senare har påstått sig ha besvär med honom i samhällsbyggnadsnämnden. Det var måhända också skälet till att nämnden förvandlades till ett utskott (se ovan) som han själv kunde ha full kontroll över. Detta är för jävligt. Vallentunaborna bör få veta det.

En politisk motståndare skriver som följer:
- Elwe är ställd åt sidan med ett fåtal mindre framstående uppdrag eftersom att TeFau rapporterar till KS au med adjungering till NäPlu. Varför bytet på Sörab? Ja jag tror att det kanske har att göra med att få VA till Påtåker på ett smidigt sätt. I det sammanhanget är det kanske viktigt att tänka på att det sitter moderater på alla poster i SÖRAB utom en sosse.

Elwe Nilssons politiska uppdrag:
Kommunstyreslsens teknik och fastighetsutskott - ordf
Söderhalls Renhållnings AB (SÖRAB) - ombud
Vallentunavatten AB - ordf
Roslagsvatten AB - ombud
Norrvatten - led
Näringslivsråd - led
Kommunfullmäktige - led
Kommunstyrelsen – ers
 
 11) Nu när jag med anledning av detta inlägg sitter och ögnar igenom de senaste kommunala protokollen så ser jag till min förtjusning att det inte bara var jag som här i bloggen föreslog att AB Vårljus skulle få etablera ett flyktingboende i Påtåker. Per Norbäck och Demo-X till och med motionerade om det!
Örjan Lid ska ha lämnat lokalen när frågan var uppe i fullmäktige – som om det skulle innebära det minsta lilla med salen full av polare och ja-sägare – och motionen avslogs förstås. Men kul var det ju.
Du är viktig, Per!
- Kommunen äger ingen mark i Påtåker, sa man den gången. Kommunen ägde emellertid inte kåken på Runristarvägen heller. De kunde lika gärna ha köpt en kåk i Påtåker. Man undrar ju vilka vänskapsband de ansvariga hade med förra ägarna av huset på Runristarvägen som köptes in för fem miljoner till flyktingboendet? Samtidigt som skolbarnen i Ormsta får nöja sig med baracker. Och var det inte så att huset hade stått tomt väldigt länge för att det inte gick att sälja? Vem gjorde vem en tjänst med den affären? För att sedan hänga ut grannarna till allmänt åtlöje i riksmedia.
Det olustigaste i den här affären är att vårdbolaget som sköter flyktingboendet - AB Vårljus - har ett ombud som heter – tro det eller ej – Örjan Lid. 
Varför i all världen har vi inte fått läsa om det i lokaltidningarna?
 
12) Före valet gick riksmoderaterna ut till samtliga m-styrda kommuner och sa att man som valfläsk ville gå ut till allmänheten med storvulna löften om att de närmaste åren massproducera bostäder. Kommunerna ombads hjälpa till och skyndsamt projektera så många nya bostadsområden som möjligt. 
Det är förklaringen till att Vallentuna just nu lider av byggfeber – till och med inom skyddsområden (Aerosol och Arningeleden) förväntas människor bosätta sig med risk för liv och hälsa.
Hur fan tänker de, politikerna?
Man undrar ju hur de samtidigt ska klara av utökad infrastruktur, kollektivtrafik, hälsovård, servicehem, skolor och barnomsorg så det räcker - eller har de som vanligt glömt den lilla detaljen? Några veckor före valet klev i alla fall Örjan Lid ut i spenaten vid Åby Ängar och hamnade på förstasidan i Vallentuna Nya som om han vore frälsaren själv.
- Här ska byggas hyresrätter! 
Åh så bra, utbrast alla. Oppositionen har drömt och motionerat om hyresrätter i total motvind si flera decennier. 
Sedan kom kallduschen.
De utlovade hyresrätterna kommer inte att gå till ungdomar i Vallentuna som vill flytta hemifrån. De kommer att bakas in i Storstockholms bostadskö. Den som är spekulant måste dessutom kunna betala upp till 14 000 kr per månad och därför ha en garanterad årsinkomst på närmare en halv miljon.
Det glömde visserligen chefredaktören att berätta så varför görs ingen uppföljare på det? Den här sortens bostadsbyggande vill Vallentunaborna inte ha. Det kan jag garantera. Politikerna bör göra om och göra rätt.


13) Som kommunalråd kvitterar Örjan Lid ut en nätt liten lön på 862 800 kronor varje månad. Det är lika mycket som sex, sju fattigpensionärer har att leva på. Tillsammans. Tillkommer gör en fet tjänstepension som vi ska betala så länge han lever samt feta arvoden för alla styrelseuppdrag han har roffat åt sig. Hur stora de är vill skattebetalarna veta. När skriver lokalpressen om det?
Hur mycket kostar Örjan Lid skattebetalarna och hur många skattemiljoner har han i tjänsten bränt på sina privata affärer. Kan ni bidra med information om det lokalpressen?
Örjan Lids politiska uppdrag:
Kommunstyrelsens arbetsutskott - ordf
Elverket Vallentuna AB - ombud
Näringslivsråd - ordf
Vallentuna Förvaltnings AB - ordf
Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott - ordf
Kommunstyrelsen - ordf
Vårljus - ombud ers
Roslagsvatten AB - led
Mälardalsrådet - ers
Kommunfullmäktige - led
Aktiebolaget Össebyhus - ombud
Vallentunavatten AB – ombud
Sörab - ordf
              
14) Och hur var det nu med den där enkla frågan från Svein Tryti (v) som plötsligt var försvunnen vid senaste fullmäktige vilket en anställd tjänsteman tog på sig skulden för i senaste Vallentuna Nya. Tryti lämnade in frågan till septembersammanträdet. Då fick han veta att frågan var för sent inlämnad. Örjan Lid tänkte därför inte svara. Det skulle han göra på oktobermötet, lovade han. Då var frågan emellertid försvunnen så han svarade inte då heller trots att han, enligt uppgift, fick en kopia. Han visste naturligtvis att Tryti skulle avgå till dess och räknade väl med att frågan inte skulle komma upp igen. 
Så hur var det nu, fanns frågan på oktobermötet eller fanns den där inte?
Tja, personer som var närvarande när protokollet skulle justeras vittnar om att den faktiskt fanns där. Det ska till och med ha varit Örjan Lid själv haft den. Lite märkligt med tanke på att en tjänsteman nu har tagit på sig skulden.
Så här är det ofta i Vallentuna och så har det varit jämt. 

Oppositionen får i känsliga ämnen inte handlingarna i tid före sammanträden. Man gör allt för att de inte ska hinna förbereda sig inför mötet. Kontroversiella planer ställs ut under den så kallade industrisemestern. Allt för att undvika klagomål och minimera överklaganden. Den som påpekar det kallas lögnare men sånt är sedan decennier satt i system i Vallentuna.  
Man skulle förstås kunna säga att denna min långa drapa egentligen bara handlar om Örjan Lid. Frågan är då om jag har något horn i sidan till honom. Ja, det har jag. Inte på det personliga planet men rent allmänt. Jag gillar inte folk som trampar på andra för att sko sig själva. Jag kan aldrig acceptera människor som intrigerar för egen vinnings skull. För dem har jag ingen respekt. Det ska man inte ha. Det har de inte gjort sig förtjänta av. De ska granskas och nagelfaras. Stenhårt.

Problemet med Örjan Lids iscensatta maktkoncentration är att vår lagstadgade demokrati är åsidosatt. Övriga politiker / partier har knappt någon roll alls att spela förutom ja-sägarnas och ögontjänarnas förtvinande roll. Det är direkt farligt och bör belysas av lokalpressen.

Övriga partier i alliansen agerar numera någon sorts lydpartier som uppenbarligen nöjer sig med att få sola sig i glansen av Örjan & Co. Oppositionen är chanslös och talar för döva öron. De kan i stort sett bara skriva motioner som ingen bryr sig om. Och allt detta för att lokalpressen inte bevakar det politiska livet. Myglet, svågerpolitik och korruption härjar värre än någonsin i Vallentuna och det måste få ett slut. Nu.

Det så kallade politikerföraktet inte bara existerar i Vallentuna.
Det är fullt motiverat.


PS.
Den där insändaren i Vallentuna Nya kan jag egentligen inte diskutera eftersom jag inte har läst den. Men om inte dottern namn och andra detaljer om henne nämndes så tycker jag inte att det var fel att i satirisk anda påtala en politikers egoistiska skäl till en reform. Tvärtom. Men det är en smaksak och i Vallentuna Nya är det din smak som gäller. DS 
 

Vallentuna på fula listan...

 

söndag 12 oktober 2014

Lokalpressen och den uteblivna politiska bevakningen...

Jag uppskattar verkligen våra lokaltidningar. De är visserligen annonsblad allihop vilket dessvärre i värsta fall innebär att de sitter i knäet på såväl kommunen som företagarna och affärsmännen. Men ändå, de har sin funktion vare sig det gäller juste journalistik, veckans tv-tablå eller receptet på redaktörerens senaste söndagsmiddag. För största möjliga vinst för tidningsföretaget gäller dessvärre att fylla sidorna med billigt material. Oftast får vi emellertid också en och annan nyhet mellan annonserna. Man får vara glad för det lilla.

Lokaltidningarna ska nogsamt bevaka vad som händer i Vallentuna. Så är det åtminstone tänkt och ingen har så här långt officiellt ändrat inriktning. Samtidigt kan man lätt konstatera att inget av bladen bevakar fullmäktige där de allra viktigaste politiska besluten tas. Ingen tycks heller granska de kommunala protokollen vilka är a och o för en seriös lokalredaktör. Det är många år sedan vi hade en kommunal bevakning värd namnet. Varför vet jag inte. Det kanske är för jobbigt helt enkelt. Reportrarna kanske inte orkar jobba kväll en gång i månaden.

Problemet är att politiska missförhållanden numera nästan aldrig kommer till den finansierande allmänhetens kännedom. Inte ens om man tipsar medierna orkar de sätta sig in i frågorna. Politiker som myglar kan numera fortsätta mygla bäst de vill. Ingen orkar röra i eländet. Ingen synar dem i sömmarna. Lokalmedia sjunger allsång, arrangerar jippon eller har annat för sig.

Allsång i all ära. Sånt är trevligt och sånt behöver vi mycket av. Men för lokalpressen är det viktigt att framför allt rikta kritiska ögon mot och hålla koll på politikerna. Särskilt i Vallentuna där mycket underligt onekligen sker.

Det konstaterar också Peter Palmquist, chefredaktör för Vallentuna Nya, i veckans nummer av tidningen. Han bjuder varje vecka på en så kallad ledare fylld av personliga åsikter. Den här veckan har han ångest för en insändare veckan innan i vilken någon skrivit att kommunalrådet Örjan Lid (m) vill bygga ut Roslagsbanan för att lättare kunna hälsa på anhöriga som bor utomlands.

Jag läste aldrig insändaren men skrattar gott när jag läser veckans ledare. Det är hög humor. Det begriper ju vem som helst. 

Men kommunalrådet har tydligen tagit illa upp. Hans familj ska ha blivit indragen. Jag vet inte om han har en moster, en faster eller kanske till och med två som bor utomlands men vad i all världen är detta att oja sig över? Absolut ingenting. Som kommunalråd och därmed också offentlig person har han betalt för att tåla såväl kritik som satir. Men chefredaktör Palmquist har tydligen fått så mycket skäll och så dåligt samvete att han - dessutom - ber Örjan Lid om ursäkt i en stor ruta på insändarsidan som för säkerhets skull har färgats gul så att ingen ska tro att det inte är han eller någon annan på redaktionen som skriver insändare.  

Hur lättstött är Örjan Lid, undrar jag.
Han vill uppenbarligen ha kontroll. Därför har han själv dragit in sin familj i offentligheten genom att involvera hustrun i en av de tyngsta nämnderna. Och skandalen Påtåker har vi ännu inte sett slutet på. Om tidningarna och allmänheten ska skilja på den officielle Örjan Lid och den private Örjan Lid så borde han ha sett till att från början själv göra detsamma. Få om ens några politiker i Vallentuna har skott sig på skattebetalarna så skamlöst som just han. Det finns såvitt jag vet ingenting i hans politiska gärning som väcker beundran. Tvärtom. Vi kommer alla en dag att tvingas stå där med skägget i brevlådan och undra hur i all världen han kunde dupera oss så till den milda grad. Nåja, inte alla men dessvärre tillräckligt många. Mycket av skulden måste dessvärre läggas på lokalpressen som inte har gjort och fortfarande inte gör sitt jobb.

Enligt uppgift ska Örjan Lid själv ha slagit sig för bröstet vad gäller (o)verksamheten på Vallentuna teater som väl närmast får betraktas som ett gigantiskt magplask - men det ska jag återkomma till längre fram.

Man ska som reporter självklart göra sitt bästa och undvika att såra folk. Det har Peter Palmquist helt rätt i. Men att be Örjan Lid om ursäkt på detta storslagna sätt får åtminstone mig att undra vilka annonser kommunalrådet har hotat att dra in. Särskilt som vi på klart redaktionell plats kan läsa om att samhällsbyggnadschefen Inga-Lill Segnestam i all hast har lämnat sitt jobb.
Det står:

"Samarbetet mellan personal och chefer fungerade dåligt. Mycket av kritiken handlade om att förvaltningschefen inte ledde och styrde förvaltningen i en gemensam riktning. Hon ansågs vara allt för engagerad i saker utanför förvaltningen för att upplevas som närvarande eller deltagande i förvaltningens verksamhet. Personalen var missnöjd med arbetsmiljön och det man angav som skäl var att det var en för hög arbetsbelastning och att man tyckte det var otydligt vad det gällde ansvarasfördelning, ledning och styrning.
I en sammanfattning konstaterade man att förvaltningen hade stor personalomsättning och att detta bland annat berodde på bristen på ledning. Då det är svårt att rekrytera kunnig personal på området fick man ofta lösa det med konsulter vilket innebar stora kostnader."

Detta enligt Vallentuna Nya hämtat ur en offentlig rapport från PwC som lades fram i september.

Jag har svärtat det som är av vikt för läsarna att få reda på i en artikel om chefens avgång. Resten är onödigt och måste vara väldigt sårande för den utpekade chefen. Den texten hör hemma i en artikel om den så kallade PwC-rapporten, om man nu skulle få för sig att skriva om den. I så fall vill man också veta vad PwC är. PVC är väl en plast associerar exempelvis jag.

Nåja, googlar man står det snart klart att det privata företaget heter PwC Sverige och inte bara PwC och att de är verksamma inom revisions- och rådgivningsbranschen. Det ska man emellertid inte behöva ta reda på själv. Man vill dessutom veta vem som har köpt tjänsten av PwC Sverige. Chefen själv eller kommunledningen som de senaste åren har fått så många förvaltningschefer att fly för livet vilket är skandalöst. Det borde man verkligen analysera. Och vad var orsaken att studera just samhällsbyggnadsförvaltningen? Vad ville man uppnå? Här framförs anonyma åsikter om chefen och av det drar någon icke namngiven subjektiva slutsatser som sedan framförs i media som någon sorts sanning. Det är inte så lyckat. Särskilt om man inte vill såra.

Vallentuna Nya skriver att de har sökt den namngivna chefen. Detta som en förklaring till att hon inte har fått gå i svaromål mot den omfattande kritiken. Det är lite illa. Särskilt som Örjan Lid behandlas med ångerfyllda silkesvantar. Ringde de chefen en gång eller tio? Hon bör absolut få utveckla sina synpunkter i ett kommande nummer. Det är av stort allmänintresse. Chefer som tvingas fly kommunen kostar som regel skattebetalarna mycket pengar.

Jag är emellertid inte med detta inlägg ute efter att hacka på någon särskild redaktör eller tidning. Jag vet bara alltför väl hur tufft lokalreporterjobbet kan vara. Under min tid på Södra Roslagen och Lokaltidningen (nu Mitti) så hade alla journalister bevakningsansvar dygnet runt, året runt samt ett beting på tolv (12) artiklar i veckan inklusive foto (plåtning, framkallning av film i garderoben samt all hantering med kopiering), 8-10 notiser samt inskrift i dator av veckans många och ofta långa insändare, skolmat och på gång. Självklart blev det tokigt ibland. Jag har den största förståelse för det. Att bedriva lokaltidning i Vallentuna är dessutom sällan en lönsam affär. Det har många erfarit. 

Att jag reagerar nu beror enbart på det i mina ögon så omotiverade bugandet för Örjan Lid.

På den plötsligt så gula insändarsidan har Vallentuna Nya tagit in Svein Trytis insändare om Örjan Lid som bär sig märkligt åt i fullmäktige i hopp om att slippa svara på avslöjande frågor. Tufft av tidningen att ta in den. Ännu bättre skulle det vara om de journalistiskt synade sakfrågan i sömmarna, drog adekvata slutsatser och berättade för läsarna vad det handlar om. Örjan Lid ska svara på frågor. Det har han betalt för. Det är hans skyldighet, hans jobb!

Vallentuna behöver snarast en oberoende och kunnig journalistisk bevakning av fullmäktige och det politiska livet i Vallentuna. Det råder vilda västern i den politiska ledningen sedan flera år och så kan vi faktiskt inte ha det!

onsdag 8 oktober 2014

Vallentuna torrlagt...

Stora delar av Vallentuna kommun har plötsligt inget vatten i kranarna.
Orsaken är att en av huvudledningarna in i kommunen har sprungit läck.
Någonstans i Vallentuna är det följaktligen väldigt blött just nu medan hushåll och företag törsta och kranarna knappt droppar. En tekopp vatten kan man kanske få ur ledningarna men det är också allt.Roslagsvatten.se meddelar:
2014-10-08 10:41
Stor vattenläcka på en av huvudledningarna in i kommunen.
Personal  är på plats och arbetar för fullt med att så snabbt som möjligt lösa problemet.
Vi återkommer med information löpande.

Det är bara att vänta...


Några timmar senare var vattnet tillbaka i alla fall i Bällsta och klockan 13.40 meddelade Roslagsvatten följande:

Vattnet är nu tillbaka i större delar av Vallentuna efter dagens vattenläcka. Lågt tryck i ledningarna kan förekomma i vissa fastigheter i väntan på att hela systemet är trycksatt.

Luft förekommer i ledningarna vilket kan ge upphov till ”vitt vatten”, oväntade ljud och tryckslag i samband med att kranar öppnas.

Roslagsvatten jobbar vidare med att lufta ledningsnätet för att minska störningarna för kunderna men luft kan finnas lokalt i ledningarna i din bostad.

Vattnet är i vissa områden kraftigt missfärgat av rost som lossnat när flödet i ledningarna har ändrats i samband med läckan. Spola kallvatten i flera kranar i bostaden/fastigheten för att få bort all färg.

söndag 28 september 2014

Låt Örjan Lid sitta kvar så krackelerar den så kallade alliansen i god tid inför valet 2018...

Moderaterna backade med 9,2 % i senaste valet, enligt min gamla lokaltidning Mitti. Likaså backade lydpartierna (fp) och (kd) medan (c) obegripligt nog gick framåt 0,4 procent. Vad har de gjort för att förtjäna det, kan man undra.
Sossarna gick framåt med hela 3,9 procent. Miljöpartiet och det ack så strävsamma vänsterpartiet gick framåt med + 0,8 procent vardera. Vänsterblocket knappar med andra ord in på den urtrista, självgoda majoriteten av blå betonghäckar i Vallentuna.Moderaten Zarah Sjökvist säger till Mitti att hon tror det är Fredrik Reinfeldts & Co fel alltsammans. Det beror nämligen inte på att de har gjort bort sig lokalt, tror hon.

Hon har fel. Problemet är att inte tillräckligt många Vallentunabor har fått upp ögonen för den pågående vänskapskorruptionen och det omfattande lokala myglet. De flesta av oss är vänliga människor som tror alla om gott. Vi vill inte gärna se eländet. Hade tillräckligt många av oss öppnat ögonen och gjort något åt missförhållandena, så hade kommunledningen åkt all världens väg den 14 september. Och det hade de sannerligen gjort sig förtjänta av.


Per Norbäck lite före sin tid.
Direktdemokraterna backade med en procent. Det är lite synd med tanke på allt slit som den ärlige, uppriktige och ideelle Per Norbäck har lagt ner på valrörelsen. Jag gissar att väljarna med sin enda röst vart fjärde år den här gången inte vågade satsa på ett relativt okänt kort. Synd. Jag tror han har något på gång som kan visa sig bli stort i framtiden. Dessutom, den som har följt den lokala debatten vet att DD är ett väldigt fräscht och viktigt inslag. Per Norbäck är en av få som vågar ifrågasätta betonghäckarna i fullmäktige till priset av ständiga kränkningar från ordföranden och andra empatibefriade moderater. Det är hedervärt, Per Norbäck. Jag hoppas du får behålla din plats i fullmäktige. Du behövs!

Vi borde följaktligen - alla - regelbundet bevista detta politiska evenemang - som är öppet för allmänheten. Jag som i tjänsten har suttit där i många år tror att de flesta kommer att förvånas. Apoteket saluför medel mot såväl huvudvärk som illamående.

Sverigedemokraterna gick kraftigt framåt även i Vallentuna. Övriga politiska partier är överallt rörande eniga om att just SD inte ska släppas fram till besluten. Mycket märkligt. Vart tog demokratin vägen?

Jag tror inte ett ögonblick att SD:s väljare består av rasister. Jag tror att SD:s framgångar har helt andra förklaringar fullt i stil med Ny Demokratis framgångar på sin tid. Ian och Bert tog fasta på folks missnöje med etablissemanget. Det har även SD gjort.  Övriga partier är så självgoda att de uppenbarligen har missat den lilla detaljen. I partiprogrammet står såvitt jag vet ingenting om rashat.

För att ta ett exempel:

Var fjärde väljare är pensionär. Och i dag har vi plötsligt 200 000 fattigpensionärer i landet, personer som tvingas leva på mindre än 10 400 kr netto per månad vilket är under EU:s fattigdomsgräns. Varannan kvinna som går i pension måste klara sig på mellan 5000:- och 10 000:- i månaden. Det är ett Sverige att skämmas för. Tiggarna utanför Ica, Domus och Lidl får snart flytta på sig till förmån för svenska, tandlösa pensionärer som måste tigga för sin försörjning.

- De får väl exakt vad de har betalat in för, sa någon härom dagen.
Men så enkelt är det inte.

Politikerna har schabblat bort pensionspengarna!

År 1999 överförde dåvarande statsministern Göran Persson (S) 45 miljarder från AP-fonden till statsbudgeten. Året därpå tog han ytterligare 45 miljarder och ytterligare ett år senare 258 miljarder. Sammanlagt snodde han och regeringen 348 miljarder av pensionspengarna. Någon har räknat ut att det med ränta på ränta i dag motsvarar cirka 625 miljarder kronor som alltså fattigpensionärerna får betala.

Avskyr pensionärer och förordar ättestupa.
Tar från de fattiga och ger till de rika.
Persson snodde pensionspengarna och Reinfeldt
satte straffskatt på pensionärerna likaväl som
han tvingade döende cancerpatienter att arbeta.
Själva har båda sett till att de blir rikligt belönade
även efter 65-årsdagen.
De 348 miljarderna var ett lån, hette det då. Det har emellertid aldrig betalats tillbaka. Om sanningen ska fram så har politikerna helt enkelt schabblat bort pengarna. I stället har vi fått minst 200 000 fattigpensionärer. Det är fanimej skamligt.

Sen kom Reinfeldt. Han spädde på eländet genom att sänka skatten med 8 miljarder för dem som arbetar, som han sa. Jag minns hur en mig närstående då över 80 år gammal dam (med 7000 kr/månad i pension) undrade vad hon skulle kunna få för jobb. Inte heller skulle hon någonsin kunna utnyttja det så kallade Rut-avdraget för den städhjälp hon så väl behövde. Råd att utnyttja Rut har bara de välbeställda som själva har råd att betala för tjänsten.

Sak samma med Rot-avdraget. I samma ögonblick som Rot infördes höjde hantverkarna sina priser till det dubbla. Det gav för all del arbetstillfällen och det är ju bra. Svartjobben försvann och vanligt folk får bidrag för något de numera måste betala dubbelt för. De minst bemedlade har följaktligen inte råd att renovera alls. Var är vinsten i detta, undrar jag. Särskilt som Rot även gäller utomlands. Den som har hus i exempelvis Spanien kan alltså renovera där och låta skattebetalarna i Sverige stå för notan - trots att arbetskraften där är förhållandevis billig. Hur f-n tänker de? Rot-avdraget utomlands renderar inte ett enda jobb i Sverige. Det gynnar bara de redan välbeställda som ändå har råd. Det också!

Summan av den ojämlika skatten är att ett pensionärshushåll i snitt har betalat
över 100 000:- mer i skatt än ett förvärvsarbetande hushåll på samma inkomstnivå
under åren 2007 till och med 2013.
Sug på den!
Pensionsfrågan är en obegriplig skandal som enligt en Sifoundersökning i augusti i år
fick 39 procent av de berörda att fundera på att rösta på ett annat parti. 
Där har ni era SD-väljare, gott folk.
En fjärdedel av alla väljare är pensionärer.

Borgarna tyckte före valet och säkert efter också att detta ojämlika förhållande är helt okej. Tror f-n det, de skor sig själva helt sanslöst på andras bekostnad som de alltid har gjort.
Sossarna erbjöd pensionärerna 50 spänn! En kränkning. Löfvén tänker emellertid utjämna det hela så småningom, säger han. Det ska ta åtta (8) år att jämställa pensionärerna med övrigt folk. Det är lång tid och tid är väl inte precis vad pensionärerna har något överflöd av.

Inte ett ord från något håll om att höja de 8 miljarderna igen för dem som arbetar och i stället sänka skatten med motsvarande 8 miljarder för pensionärerna, de som har det sämst. Bara SD lovade jämna ut skatten.  

Men om vi ska titta lite på invandringen
och flyktingmottagandet så ser ju vem som helst att Sverige frikostigt tar emot folk och ger dem bostäder medan våra egna ungdomar aldrig får en bostad med mindre än att de kan langa fram minst en miljon i insats. Det blir liksom lite fel då.

För att - lokalt - inte tala om femmiljonersvillan i Bällsta, det på grannarna påtvingade flyktingboendet som politikerna (som inte bor i Bällsta) inte orkade förankra innan det var ett faktum. De folkvalda glömde uppenbarligen bort att de var just folkvalda och hängde följaktligen ut grannarna i riksmedia utan att skämmas ett ögonblick. Så uppför man sig inte. Som folkvald ska man vara ödmjuk och förhöra sig om vad folk tycker innan man rusar åstad och ställer till det för invånarna.

Och inte heller är det konstigt att många förvånas över varför just flyktingmottagandet ska ske i en svindyr femmiljonersvilla - var det måhända en väntjänst till förre ägaren av huset som inte gått att sälja - när skolbarnen i Ormsta får nöja sig med klassrum i baracker.

Bild på Lid, Örjan (M).
Örjan Lid, kommunalråd i Vallentuna
men politiker även i Norrtälje märkligt nog.
Örjan kan med varm hand även få ett väl tilltaget
flyttbidrag sedan skattebetalarna tvingats
finansiera hans privata affärer.  
Nåväl, den största enskilda orsaken till moderaternas nederlag i Vallentuna är tveklöst Örjan Lid,

en så kallad politiker som kommer att gå till den lokala historien som den största bluffen någonsin. Jag läste härom dagen att han avser att sitta kvar som kommunalråd. Inte ett uns av självkritik alltså. Makt berusar och Påtåker är ännu inte klart. Örjan Lid kommer inte att ge sig av förrän skattebetalarna har stått för hela notan. Tro mig!

De enda som skulle kunna lyfta bort eländet är förstås moderaterna. Som valets segrare är det de som tillsätter kommunstyrelsens ordförande, dvs kommunalrådet. Jag hade först tänkt be dem att behandla Örjan Lid som han själv såg till att partiet behandlade föregångaren Sten-Åke Adlivankin. Han kuppades bort som kommunalråd av Lids kompisar för två valrörelser sedan. Moderaterna i Vallentuna är ju inte precis kända för sin empati och brukar inte omfamna de sina så varför ska de bry sig om Lid?

Moderaterna i Vallentuna är tvärtom kända för att de utan en skymt av dåligt samvete kastar sina partikamrater åt vargarna när galoscherna inte passar. Jag tycker mig ha sett exakt samma tendenser på riksplanet. När de inte längre passar in i det moderata myglet (Stegö Chiló, Borelius, och Littorin) så åker de all världens väg.
Åke T Carlestam
Absolut  hedersman
I Vallentuna är förutom Adlivankin den cyklande hedersmannen Åke Carlestam det mest flagranta exemplet på det. Han åkte ut i kylan på grund av sitt stora civilkurage men startade eget i kyrkan och snodde tre mandat på ett bräde av moderaterna där. Det var minst sagt snopet för dem den gången! Jag vill gärna nämna Magnusson och Sjönell också som engagerade i kulturen och biografen blev så illa behandlade att de lämnade kommunen.

Efter det nu aktuella valet skulle moderaterna gott kunna göra exakt samma sak med Örjan Lid om inte annat så i förhoppningen om att partiet ska lyckas lappa ihop den av mygelpolitik krackelerande fasaden.

Allra bäst hade förstås varit om de tog väck Ray Idermark också när de ändå var på gång. Det får ju vara nog någon gång, tycker man. Men Idermark är förstås inte heller riktigt färdig med sitt privata. Han vill ju absolut bebygga sitt gärde vid Teknikvägen/Banvägen där det är byggförbud på grund av närheten till Aerosol. En omöjlig ekvation kan tyckas men Idermark kommer att tvinga fram en flytt av Aerosol. Vänta så ska ni få se! Han struntar högaktningsfullt i gamla löften till företaget och att kommunen riskerar att gå miste om 200 jobb. Flyttkostnaden om 200 mkr kommer skattebetalarna - inklusive småbarnsfamiljer och fattigpensionärer - att få betala. Först därefter blir vi av med honom.

Nu ryktas för övrigt att Örjan Lid fått någon sorts styrelsepost även i Idermarks fastighetsbolag. Ja, jag vet inte men nog känns det som att han trasslar in sig varhelst han kan vinna fördelar.

Det är alltså kanske lika bra att moderaterna får behålla dessa båda politiska stolpskott ännu en mandatperiod så att den pinsamma blockpolitiken får visa upp sig ordentligt i all sin glans för att sedan krackelera och gå i kras av sig själv inför valet 2018. Örjan Lid struntar i vilket. Vid det laget har han redan skinnat skattebetalarna på miljoner och stuckit. Ray Idermark likaså. Därmed kan vi kanske få lite nytt blod vid rodret i den numera rätt sjaskiga kommunala skutan.

Elwe Nilsson, moderat fd kommunalråd med
kommunens bästa för ögonen.

För övrigt
saknar jag moderaten Elwe Nilsson.
Man kan säga vad man vill om honom - som dominerande politiker var han en ångvält utan öra för folkviljan - men han gick i alla fall att tala med. Och han är faktiskt en son av bygden och har på sitt speciella sätt alltid haft kommunens bästa för ögonen.

På väg att bli utmanövrerad av Örjan Lid och hans rövarband tystnade tyvärr Elwe Nilsson och har sedan dess intagit en närmast anonym position i byggnadsnämnden.
Det är förfärligt synd.
Jag hade gärna sett att han gjort processen kort med myglet i stället för att hålla tyst och spela med i elakt spel. Kanske drar han sig tillbaka nu vid 71 års ålder. Synd i så fall. Jag hade gärna sett hans comeback som kommunalråd i åtminstone en mandatperiod till när vi nu ändå måste dras med valresultatet.