söndag 21 december 2014

Arninge resecentrum framtidens knutpunkt?

Jag läste en notis i någon av lokaltidningarna om ett resecentrum i Täby som Vallentuna och andra kringliggande kommuner ska vara med och betala. Det lät väldigt konstigt, måste jag säga. I måndags den 15 december 2014 klubbades det hela igenom i fullmäktige och inte blev man direkt klokare av att titta på den debatten. Det debatterades nämligen nästan inte alls. Det var bara en formulering kring 400 tänkta parkeringsplatser som skulle ändras.

Eftersom skattebetalarna i Vallentuna ska bidra med 5,5 miljoner kronor till detta resecentrum skrev jag ut handlingarna för att försöka få klarhet. Av dessa framgår att Stockholm Nordosts vision för framtiden är att utveckla Täby centrum - Arninge till en ny stadskärna och där etablera en ny bytespunkt för kollektivtrafiken i nordostkommunerna. Allt för att "underlätta resor inom sektorn och för kommande regionalt kopplade transportsystem".

Det visar sig att SL, Täby kommun och Trafikverket har utrett "förutsättningarna för att säkerställa tillgången till hållbara kollektiva färdmedel och snabba, säkra och enkla byten för resenärerna". Det har småningom resulterat i att man alltså vill bygga ett så kallat resecentrum i Arninge.

Vad är då det?
Ja, det är i alla fall inte en privat resebyrå modell värsting som benämningen antydde. Det tycks i stället vara så att man någonstans mellan TC och AC kommer att anlägga en knutpunkt för framtidens kollektivtrafik. Där ska också finnas plats för minst 400 bilar på en infartsparkering.

Staten (Trafikverket) och Stockholms läns landsting kommer stå för huvuddelen av finansieringen.

För att det hela ska komma till stånd måste de berörda kommunerna bidra med 70 miljoner kronor. Av det ska Täby stå för 54,1%, Norrtälje 10,7%, Österåker 21,4%, Vaxholm 5,9% och Vallentuna 7,9% vilket gör de 5,5 miljoner kronor som fullmäktige har anslagit.

Förutsättningen för att resecentrum i Arninge ska bli av är att Täby kommun, Täby Fastighets AB, SLL Trafikförvaltningen och Trafikverket så småningom träffar avtal om ett sådant och förstås också att kommunerna hänger på.

Hur det kommer att påverka 601:an, andra bussar och knutpunkten vid Danderyds sjukhus framgår inte av handlingarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar