onsdag 19 november 2014

Avgå Örjan Lid! Och tag dina polare i ks au med dig...

Tidningen Mitt i Vallentuna har gjort jobbet!

Tack för det Pia Bispo!

Vallentuna kommun har under Örjan Lids högst tveksamma ledning gjort sig av med 42 obekväma personer.

Det har kostat skattebetalarna
14 miljoner kronor i avgångsvederlag.

Nio miljoner har gått till att köpa ut totalt åtta chefer.

Kommunen har dessutom betalat 3,7 miljoner kronor för fyra olika kommundirektörer som blivit utköpta eller valt att sluta sedan 2006 när Örjan Lid på ett mycket suspekt och orättfärdigt sett tog över makten.

Två av dem - Annika Wallenskog (700 000 kr) och Roland Beijer (2 mkr) vittnar i tidningen Mitti om en bristande dialog och förtroende mellan dem och den högsta politiska ledningen.

Örjan Lid & Co har alltså slösat bort totalt alltså 17,7 miljoner av våra skattepengar bara för att göra sig av med för dem "obekväma personer". Vi får ju skämmas i hela landet!

Pengarna har betalats ut här:
Samhällsbyggnadsförvaltningen: 5,2 miljoner kronor
Kommunledningskontoret: 3 miljoner kronor
Barn- och ungdomsförvaltningen: 2,2 miljoner kronor
Socialförvaltningen: 1,9 miljoner kronor
Fritidsförvaltningen: 1,6 miljoner kronor
Arbetsmarknadsenheten: 38 000 kronor
Till det kommer alltså 3,7 miljoner kronor i extra kostnader för kommundirektörer

För 14 miljoner kronor hade Vallentunaborna till exempel kunnat få:
- Ett års lön för 28 lärare
- En ny, mindre förskola
- En ny, konstfrusen isbana
- Ett fotbollstält med konstgräs

- Den största kostnaden är en sämre leverans till kommunens invånare eftersom ledarskapet i allra högsta grad påverkar resultaten i en verksamhet, konstaterar fd kommundirektören Ann-Charlotte Järnström som sa upp sig 2012 till en kostnad av 664 000 kronor.  

Örjan Lid begriper uppenbarligen inte vad han har gjort.
Till tidningen Mitti säger han att han alltid har haft ett gott samarbete med den senast sparkade kommundirektören Roland Beijer.
Så det var därför han fick sparken då?!
Mycket märkligt.
- Det är olyckligt att ett antal av våra chefer avgått, säger Örjan Lid vidare. Positionen som kommundirektör innebär en relativt svår balansgång mellan politiken och förvaltningen där det alltid måste ske avvägningar mellan olika intressen.

Vems intressen då, undrar man. Örjan Lids privata eller? Ja, det är högst troligt. Det är ingen som helst tvekan om att hela kommunstyrelsen har urartat till hans privata lilla lekstuga.

Till exempel:
Efter förra valet ökade man antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 11 till 13 för att Örjan Lid skulle få in fler kompisar.
Efter senaste valet, sedan moderaterna hade förlorat 9 % eller 2 mandat av rösterna, minskades plötsligt antalet ledamöter från 13 till 11 bland annat för att hålla Sverigedemokraterna utanför men även oppositionen förlorade en plats.
Om det berättar Vallentuna Nya i veckan (47).
Vad är det om inte lekstuga och ytterst dålig respekt för såväl väljarna som demokratin.
Inte ens valberedningen med sex medlemmar kan anses vara demokratisk då det finns åtta partier i kommunen.

För säkerhets skull avslutar Örjan Lid artikeln i Mitti med en klyscha som ingen normalbegåvad människa kan tro på:
- Jag vill att det ska vara högt i tak hos oss. Utan ett öppet arbetsklimat kan våra medarbetare inte utvecklas.

Nej, just det.
Inte kommunen heller. Och i synnerhet inte kommuninvånarna. Det enda som utvecklas i Vallentuna är kommunledningens mygel. Ett kommunalråd med Örjan Lids spenderbyxor har vi sannerligen ingen användning av. 

En Annika Colding, som kallas förhandlingschef (en sån måste man nog ha om man ska hålla på att avskeda folk stup i kvarten) konstaterar i artikeln att när chefer fått sluta har det handlat om brustet förtroende.

Brustet förtroende?! För vem?!

Det kan bara betyda att Örjan Lid & Co stundtals inte har fått härja fritt för ansvarskännande tjänstemännen som måhända har försökt hejda de värsta grodorna. Det kan ju inte gärna vara tvärtom. Då hade man talat om tjänstefel och inte brustet förtroende. Brustet förtroende är en klyscha. En dålig sådan.

Det finns bara en slutsats att dra:

Om man är så dålig på att rekrytera folk att man måste avskeda 42 personer till en kostnad av 17,7 miljoner kronor på två mandatperioder så är man inkompetent. Varken mer eller mindre. Då ska man inte tillsätta några tjänstemän eller få ta några beslut alls överhuvud taget. Är man så inkompetent så ska man avsättas omedelbart.

Örjan Lid
och kommunstyrelsens arbetsutskott 
- Ja kanske hela den nuvarande kommunstyrelsen - 
bör genast avsättas eller avgå frivilligt utan någon som helst kompensation. 
Vallentuna kommun behöver en ärlig och klok besättning!
 

 
 
****
 
Nästa angelägna fråga är:
 
Vem reder ut hur vatten och avlopp på kommunens bekostnad kunde dras till Örjan Lids privata byggen i Påtåker och vad det innebär för Kristinebergsskogen och skattebetalarna?
 
Och för all del...
Hur kommer det sig att byggförbudet plötsligt togs bort just i Påtåker sedan Örjan Lid blivit kommunalråd? Där skulle ju aldrig byggas!
 
Hur kunde utredningen om myglet i Vallentuna plötsligt läggas ned för att myndigheterna, enligt uppgift, inte hade tid att utreda.
 
Vad tjänar Örjan Lid genom sin fru på exploateringen av Påtåker och vilka står i slutänden för notan? Det måste ju finnas någon sorts totalbudget. Den vill vi se, lokalpressen!
 
PS. Nog är det väl på tiden nu att Mitt i Vallentuna skippar det där med "steget"? DS 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar