lördag 31 oktober 2009

God fiskelycka i Vallentunasjön...

Kommunen berättar på sin hemsida om den senaste tidens goda fiskelycka. Se nedan. Det är med andra ord bara att gratulera. Sämre gick det för Lennart Adamajtis som för 20-25 år sedan identifierade problemet och från eka manuellt försökte meta upp alla braxen i sjön. Av det blev mest ett kul revynummer som jag för länge sedan glömt.


Vallentunasjön är kraftigt övergödd och fiskebeståndet har därför hamnat i obalans. I slutet av september testades två lite ovanliga fiskemetoder, nämligen trålning och användning av elektricitet i Vallentunasjön.
Försöket med fullskalefisket gick mycket bra. Hela kedjan från trålning, elfiske och hantering av fisk samt omvandling till biogas på Käppala fungerade utan problem. Nu pågår en utvärdering av fullskaleförsöket för att se om metoderna kan komma att användas när utfiskningen planeras starta i full skala under våren 2010 - Provfisket blev framgångsrikt och vi fick upp ungefär tre ton fisk, säger Sören Edfjäll, miljöplanerare i Täby kommun. Fisken sorterades så att vitfiskarna plockades upp och rovfiskarna släpptes tillbaka i sjön. Se
bilder från provfisket.
Det gjordes i ett försök att fiska bort mört, braxen och annan vitfisk. Genom att ta bort vitfisk är tanken att fiskbeståndet ska komma i bättre balans och att sjön ska få ett bättre siktdjup. Försöken ska visa om någon av metoderna går att använda för att nå det långsiktiga målet att ta bort 80 procent av all vitfisk från sjön.
På de djupare delarna av sjön användes trålbåtar för att få upp fisken och i de grundare områdena testades att ta upp fisken med hjälp av elektricitet. Fisken närmast båten bedövades med en spänning och sedan kunde fisken sorteras. Vitfisken togs upp medan rovfisken släpptes tillbaka i sjön.
Täby och Vallentuna kommun har i många år arbetat med att minska utsläppen för att få en renare sjö. Försöken med de olika fiskemetoderna ska förhoppningsvis förbättra siktdjupet i sjön.- Sjön innehåller stora mängder växtplankton som gör att den ser grumlig ut. Kan man minska mängden vitfisk, till exempel mört och braxen, så får djurplankton större utrymme och äter i sin tur växtplankton, säger Sigrid Walve, projektansvarig i Vallentuna kommun.
- Syftet med utfiskningen är att få en bättre ekologisk balans i sjön. Som en del i vårt ekologiska tänk omvandlades fisken som togs upp till biogas, säger Sigrid Walve.
Metoden med utfiske har tidigare bland annat använts i
Ringsjöarna i Skåne med ett lyckat resultat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar