onsdag 1 april 2009

Heja Anna Wilson!

Dags för mer buller i kommunhuset, skriver Anna Wilson i veckans Vallentuna Steget.
Med det målar hon upp bilden av bristande öppenhet i den kommunala verksamheten som drivs med kommuninvånarnas surt förvärvade skattemedel och som skattebetalarna just därför ska ha full insyn i.
Anna berättar i sin ledare om föreståndaren på Nova som sa upp sig och fick åtta månadslöner i avgångsvederlag. Inte så vanligt när någon har sagt upp sig. Det tyder snarast på att han blev ombedd att säga upp sig.
Men det kan man inte så noga veta. Anna bad därför fritidsförvaltningen att få ut handlingarna. Fritidsförvaltningens chef Jan-Åke Bredberg, som suttit väldigt länge på sin post, blev inte särskilt glad. Han ringde Sveriges kommuner och landsting för att förhöra sig om han kunde vägra. När det inte gick vädjade han till Anna och sa att inte heller föreståndaren ville att handlingen skulle lämnas ut. Det kunde rent av bli pinsamt för honom. Kunde Steget möjligen ta hänsyn till det?
Naturligtvis inte.
Det var ju i skattebetalarnas och ingen annans intresse informationen skulle fram. Anna stod på sig och fick därför ut handlingen.
Jag kan bara säga: Heja Anna!
Och konstatera att detta är ett resultat av att Vallentuna Steget har bytt ägare.
Vallentuna tycks äntligen ha fått en riktig tidning.
Bällstahäxan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar