fredag 20 januari 2012

"Boven i dramat är det politiska systemet..."

Vallentuna Nya hade den 4 december en insändare med rubriken "Starke man i Vallentuna" av vilken man lätt kunde få uppfattningen att det skulle vara Per Norbäck, trebarnspappa, lärare på gymnasiet (filosofi, matematik, drama) och politiker i ultraannorlunda nätpartiet Demoex. Insändaren är skriven av Andreas Fischer som uppenbarligen är politiskt verksam i folkpartiet. Om det hela är tänkt som en hyllning till Per eller en avhyvling är svårt att veta.
Jag googlade på rubriken och fann en video från kommunfullmäktige här. 
Missa den för allt i världen inte!
Här får ni se hur det går till i den ömkliga församling som en gång i månaden på Vallentuna Teater fattar alla viktiga beslut över våra huvuden. Det har gått några år sedan jag var lokalredaktör med uppgift att bevaka evenemanget och jag kan bara konstatera att det inte har blivit bättre. Snarare tvärtom. Och var är den journalistiska bevakningen?! De så kallat folkvalda men ack så självutnämnda politikerna kör sitt eget race i lugn och ro utan att på minsta vis bli granskade numera. Det är kanske värst av allt.
Ray Idermark (m) har uppenbarligen klättrat i karriären de senaste åren och är numera fullmäktiges ordförande vilket inte gör saken bättre. Omåttligt aggressiv sticker han upp kranen över bordskanten på precidiet och läxar upp Norbäck på det mest oförskämda vis sedan den sistnämnde begärt votering.
- Det kom för sent, triumferar han. Votering ska begäras innan klubban har fallit!
Att han just drämt klubban i bordet med blixtens hastighet sedan han konstaterat bifall till KF:s förslag låtsas han inte om. Högljudda protester till trots kör han sedan bara vidare som en ångvält på enkelspår till nästa ärende. Det är småaktigt, pinsamt och tyvärr typiskt borgerligt. Och det är uppenbarligen fortfarande en sport för borgarna att vara så oförskämda som möjligt mot sina politiska motståndare. Undra på att de inte vill att sammanträdena ska radio- och tv-sändas.

Av den här videon framgår med all önskvärd tydlighet att det är Ray Idermark (M) och inte Per som ska jämföras med tv-seriens "starke man". Arma Vallentuna! Personligen tycker jag att Bengtsson i Svinarp är betydligt trevligare. Vad säger man mer än att det har runnit mycket vatten i Ormstaån sedan vi som tonåringar grabbade tag i Idermarks röda hängslen uppe i folkparken. Och släppte dem med viss kraft till hans förtret. Han är uppenbarligen sur än. Eller så har han svalt en citron. För det kan väl inte vara så att han gått och blivit maktfullkomlig?
Ray Idermarks obehagliga utspel i fullmäktige får mig att titta på inspelningen en gång till. Till min förskräckelse inser jag att det hela är en politisk skandal. Varken mer eller mindre. Per Norbäck kommer med ett förslag som i förlängningen skulle kunna ge kommunens invånare såväl ökad insyn som möjligheter att påverka de politiska besluten. Med det skulle Vallentuna kommun kunna bli en förebild för alla andra kommuner.
Det börjar med att Demoex i sin strävan att utöka den lokala demokratin har motionerat om att få till stånd en lokal folkomröstning på internet. Per Norbäck kliver fram i talarstolen och säger att politikerna inte ska gömma sig bakom sina partier utan rösta under eget ansvar. Helt verklighetsfrämmande är det inte. Det finns sådana parlament. På Isle of Man till exempel är alla tillsatta efter personval. De måste själva ta ansvar och hålla sig väl med väljarna.
Kommunledningen i Vallentuna hade aldrig hört något så dumt. De vill inte att kommuninvånarna ska ha mer insyn än vad de av nåd delar med sig av. Eller planterar ut, om man så vill. Det är dessutom besvärligt med uppstickare. Förr var det Svein Tryti, nu är det Per Norbäck. Inget de föreslår går igenom och till slut lägger de av enligt uttröttningsmetoden. Annars hade man antagligen inte yrkat avslag på motionen med motiveringen brist på kommunal kompetens. Att man som i alla andra lägen köper in den kompetens man inte har faller inte herrarna in.

- Kommunal kompetens är inte samma sak som kommunledningens kompetens, säger Per Norbäck blidkande i sitt anförande. I sådana fall hade jag kunnat förstå motiveringen.
- Enligt regeringsformens tionde kapitel är det endast riksdag och regering som får besluta om mellanstatliga avtal, står det i kallelsen. Den som inte kan skilja på omröstning och avtal bör gå en kurs för att höja sin kompetens.
- Den kommunala kompetensen regleras av kommunallagen. I kommunallagens nionde paragraf står att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget främst - och så går vi till punkt 8 - folkomröstning i kommunen.
- Det enda motargumentet är alltså falskt. Vilseledande. Ogiltigt.
- Utrikespolitiska angelägenheter faller utanför den kommunala kompetensen, står det i kallelsen. Det här är ingen utrikespolitisk angelägenhet. Motionen föreslår inte att vi ska gå ur EU eller anfalla Norge. Den föreslår att vi ska hålla en kommunal folkomröstning, säger Per.
- Det är bara vi som har kompetens att besluta om en kommunal folkomröstning i Vallentuna, fortsätter han. Sedan kan andra kommuner följa vårt exempel men det ligger utanför vårt kompetensområde. Vi bara petar till vår lilla dominobricka. Om den faller kan vi få en enorm dominoeffekt. Det här är en motion som har möjlighet att förändra världen till det bättre.
- Jag vänder mig inte till partierna nu för jag vet hur partier fungerar utan till var och en som sitter här. Tänk om partierna försvann genom ett trollslag så där. Då skulle vi sitta 41 medborgare i Vallentuna med ansvaret och jag menar att vi måste sluta gömma oss bakom partierna.

Som ni ser så har jag en kamera. Den är helt ofarlig. Om man inte har någonting att dölja så är en kamera alldeles, alldeles ofarlig. Jag filmar. Jag kommer att begära votering i frågan och du kommer att få leva med hur du röstar. Sist jag filmade en votering var i Arkils Tingstad 2010. Om ni inte har tittat på videon på nätet så kan jag rekommendera den. Då kommer ni att märka en sak. Partierna saknas. De fastnar inte i kameran. Det enda som fastnar är vi människor. ... Alla 41 finns med men inga partier syns till. Det är bara vi människor som sitter här och vi får ta ansvar för hur vi röstar nu också. Jag yrkar på bifall till motionen.
En Stig Alexandersson (M) tar vid i talarstolen för att å moderaternas vägnar läxa upp Per Norbäck. Vem är han? Han var inte aktiv på min tid så jag googlar. Det visar sig att han är 61 år och jurist (vilket i och för sig inte är en skyddad titel och alltså ingen garanti). Han tycks vara aktiv i nio bolag och har en god årsinkomst. Stig Alexandersson stod som 15:e namn på moderaternas valsedel och fick 5 personröster av 1793 för moderaterna vilket resulterade i att han blev ledamot av såväl fullmäktige som samhällsbyggnadsnämnden. Han är dessutom ordförande för överförmyndarnämnden vilket kräver särskilt gott omdöme.

- Per Norbäck vill få det att låta som att det bara, i och för sig inte bara (handlar om) en kommunal folkomröstning som det gäller, säger Stig Alexandersson. Vi kan alla läsa innantill vad folkomröstningen handlar om. Det är inte små saker. En global folkomröstning om att inrätta ett världsparlament. Varenda människa nästan - det finns vissa undantag - i den här salen inser att detta inte är kommunalpolitik. Det är självklart ingenting som den här församlingen ska besluta om eller ta initiativet...
Ohörbart
Och Per Norbäck har med en självgodhet som trotsar vad jag träffat på hittills står och läxar upp oss folkvalda som om vi inte var individer och inte hade ansvar. Men själv har han minsann det. Förutom alla andra med något enstaka undantag förutom honom själv så har Per Norbäck politiskt ansvar medan vi andra utgör röstboskap utan egen uppfattning. Det är en sådan makalös oförskämdhet. Jag har aldrig träffat på något liknande. Jag tycker faktiskt att, när du yttrar dig nästa gång, ska gå upp och be oss om ursäkt. Jag yrkar avslag.
Elwe Nilsson tycker pinsamt. Det syns. Och han har onekligen i en svår sits som både är moderat och svärfar till Per.

- Varför ska jag be om ursäkt för jag framför min åsikt, undrar Per. Det måste ju ändå lite grand vara meningen med det här. Jag respekterar din åsikt. Absolut. Vi får ha olika åsikter om saker och ting. Jag kallar inte dig för självgod. Jag antar att du inte är det och jag tycker att du ska anta att jag inte är det heller. Jag vill förändra saker och ting här i världen. Att jag tänker på mina barn, att jag tänker på framtida generationer, det är inte att vara självgod. Det är att bry sig om andra människor.
En sak till.
Vi ber inte att världen ska rösta. Förslaget är att vi ska rösta här i Vallentuna om i och för sig en global fråga och att påstå att den inte påvekar oss... Jag skulle vilja säga så här: Påverkar inte det som händer i Grekland oss? Påverkar inte de globala miljö- och klimatavtalen oss? Påverkar inte världskonjunkturen när den åker jojo oss? Om det inte gör det då har vi inget med det att göra. Jag skulle vilja säga att politiken har blivit global och då måste man anlägga en motstategi. Och motstategin är att tänka globalt och handla lokalt.

Ordföranden Ray Idermark (M): Är debatten avslutad?
Fullmäktige: jaa
Ray Idermark: Ohörbart. Beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige: Jaa
Ray Idermark: Beslutar fullmäktige enligt Demoex:s förslag
Per Norbäck: Ja
Ray Idermark: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. PANG!
                       (Observera att det går högst en sekund innan klubban faller.)
Per Norbäck: Votering!
(Med det begär han att rösterna för och emot förslaget ska räknas.)
Ray Idermark: Votering ska begäras innan klubban faller!
Per Norbäck: Skojar du? (Möjligen: Ska det det?)
Ray Idermark: Så är reglerna. Det hoppas jag att du visste. ... Då går vi vidare...
Dam: Han hade ju sagt att han ville gå vidare... (med votering)
Per Norbäck: Jag hade berättat att ville ha votering.
Ray Idermark: Då är det lika bra att vi begär ut regelverket.
Per Norbäck: Ja.
Ray Idermark: Votering begärs efter det att ordföranden har ställt proposition på frågan och en acklamation och tolkat detta. Och jag tolkade då efter vad jag hörde att det var ett bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Innan jag låter klubban falla och bekräftar detta - och då låter jag den gå inte direkt - för att den som vill att det ska voteras ska kunna göra detta. PANG! När klubban har fallit är det för sent.
Per Norbäck: Hörde du att jag bad om votering där borta (i talarstolen)?
Ray Idermark: Det var inte vid rätt tillfälle. Vad du säger då har ingenting med att göra om det ska bli votering eller inte. Det beslutet på det yrkandet tas i samband med beslutssituationen. Då går vi vidare...
Per Nordbäck är den ende som uppvisar lite ödmjukhet i sammanhanget. Under den på My News Desk utlagda filmen skriver han:
"Se hur kommunfullmäktige i Vallentuna hanterar en besvärlig motion från demoex. Rikta ingen ilska mot personerna i filmen. Boven i dramat är det politiska systemet."

Med anledning av detta söker jag på nätet efter filmen från fullmäktigemötet vid Arkils Tingstad 2010, när politikerna med andra ord skulle vara kulturella och drogs ut i spenaten med stolar och mikrofoner för dem som skulle höras mest. Även den gången var Per Norbäck (det är ju han som har kameran) på tapeten och interpellerade för något så självklart som samarbete. Missa för all del inte hur Ray Idermark på slutet svingar klubban. Han skulle kunna ha en given position i en rivningsfirma vilken som helst...

2 kommentarer:

 1. Läst detta tre gånger nu!
  Dom två första med en skämskudde framför skärmen.
  Sen blev jag både illamående och mörkrädd.
  Vilket sätt!Oförskämt och odemokratiskt!

  Så Moncan vi får bli politiker helt enkelt! Några måste in där och nypa gubbarna i rumpan!

  SvaraRadera
 2. Absolut.
  Vi kan börja med att gå på fullmäktige. Fritt inträde på Vallentuna teater som inte längre har någon revy. Där är aldrig särskilt mycket folk tyvärr. Det är bara därför politikerna kan bära sig så illa åt.

  SvaraRadera