fredag 7 juni 2013

Branden på Hagby...

På grund av en brand i återvinningscentralen i Hagby i Täby i Stockholms län uppmanas känsliga personer i närområdet att stänga dörrar, fönster och ventilation

Sörab: 2013-06-06
Brand på Hagby Återvinningsanläggning
Under torsdagsförmiddagen startade en brand på vad vi kallar för sorteringsplattan på Hagby Återvinningsanläggning.
Räddningstjänsten är fortfarande på plats tills de bedömer att de kan lämna över fortsatt släckningsarbete till vår personal. Branden är avgränsad och under kontroll.
Pågående rökutveckling från branden är enligt uppgift från tjänstgörande brandingenjör ohälsosam, som all brandrök är.
Det är grovavfall, såsom möbler, brädor m.m som brinner vilket kan jämställas med brand i en villa. Materialet ska vara fritt från farligt avfall.
Återvinningscentralen planeras vara öppen i morgon som vanligt, men anläggningen i övrigt kommer att vara stängd under fredagen.
Vi uppdaterar webbsidan kontinuerligt vid ny information.
Uppdaterad 2013-06-06 kl 17.30

2013-06-07
Fortsatt släckningsarbete på Hagby

SÖRABs krisgrupp har under morgonen samlats för att sammanfatta nuläget om släckningsarbetet som fortgår på Hagby sorteringsplatta.

På grund av det förestående prinsessbröllopet har Räddningstjänsten fått order om att stanna kvar på anläggningen för att fortsätta ansvara för släckningsarbetet. Militär har kallats in för att med hjälp av helikopter vattenbegjuta materialet för att försöka dämpa rökutvecklingen.
Röken består för närvarande i huvudsak av vattenånga, men för med sig rökpartiklar som ger upphov till brandlukt.
Vi kommer fortsätta uppdatera hemsidan kontinuerligt under dagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar