tisdag 20 september 2011

Om det smäller i Forsmark...

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Örjan Lid

Kärnkraft finns 12 mil från oss här i Vallentuna.
Hur förberedda är vi för en eventuell olycka i Forskmark eller med radioaktiva transporter till och från anläggningarna?
Varför står det inget på kommunens hemsida hur vi står rustade inför en sådan eventuell olycka?
Utförs några övningar för att möta en sådan kris?
Dan Thelin
Miljöpartiet i Vallentuna

1 kommentar: